novinky /  info /  program /  ubytování /  družstva /  hráči /  zápasy /  výsledky /  fotografie /  ohlasy 

[] Úvodník ... aneb seznámení s bílým králíkem

     Vítáme Vás na stránkách jedenáctého ročníku amatérského bowlingového turnaje Opava OPEN 2011, který tímto vstupuje do druhého desetiletí svého trvání. Jsme turnaj otevřený novým zájemcům z řad amatérů. Loňskou krizi jsme překonali, ale s ohledem na nízký počet loňských družstev jsme se rozhodli letos udělat několik zásadních změn v organizaci a průběhu turnaje. Jedním slovem bychom to mohli nazvat "zhuštění". Zde jsou zásadní změny oproti minulým ročníkům:

  • Dvoukolová soutěž proběhne v sobotu. Vzali jsme v potaz náměty v souvislosti s pracovní vytížeností mnohých z vás a přesunuli první kolo z pátku na sobotu.

  • Nezajišťujeme hromadné ubytování, o které v posledních letech nebyl zájem. Pouze nocležníky pro penzion Raketa je nutno oznámit pořadateli. Možnosti ubytovacích míst naleznete na stránce ubytování a bude na vás, zda-li přijedete již v pátek nebo až v sobotu ráno.

  • Zábavný večer s diskotékou proběhne v sobotu po slavnostním vyhlášení výsledků a kulturním programu..

     Nyní si v klidu prostudujte jednotlivé části našich stránek a zjistěte si potřebné informace. Můžete také návštvit náš Facebook, kde můžete společně s ostatními diskutovat např. o tom, co dostanete jako přivítací dáreček nebo se podívat na fotky z předešlých ročníků Opava OPEN. Těšíme se na všechny přihlášené a doufáme, že účast bude minimálně stejná, jako vloni.

Michal a Dáša, hlavní organizátoři soutěže

  © 2011,  Michal Škaroupka